Architektura a urbanismus

Územní plán Mělníka – ideový návrh

Urbanistická soutěž – odměna, 2013
Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Jana Kubánková, Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. a Ing. arch. Jan Sedlák
Spolupráce: Ing. Štěpán Špoula, Ing. Václav Pivoňka, Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Lucie Vanžurová

Předmětem návrhu je zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Mělník včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb.