Architektura a urbanismus

Urbanistická struktura města Mostu

Diplomová práce na FA ČVUT, 2014
Ateliér Kohout – Tichý

V Mostě žije přibližně 67 000 obyvatel. S nedalekým Litvínovem tvoří největší aglomeraci Ústeckého kraje. Poloha města vůči hlavním dopravním tahům společně s makroekonomickou situací regionu predikuje jeho útlum, který s nadcházejícími demografickými změnami a nízkou rezidenční atraktivitou pravděpodobně ještě nabude na intenzitě.

Tématem diplomové práce je revize urbánní struktury města Mostu nahlížená v měřítkách města, čtvrti a lokality. Aby město mohlo odolávat budoucím změnám, musí být stabilní ve své základní struktuře a pečlivě nakládat s investovanou energií. V případě smršťujícího se města to platí dvojnásob. Práce současně řeší možnosti regenerace sídlištních celků, jakožto charakteristické struktury města Mostu a stanovuje obecně platné principy, které přispívají k posílení stability a konkurenceschopnosti sídlištních lokalit.

Kompletní práce k nahlédnutí zde: Diplomová práce
Posudek vedoucího práce: Michal Kohout
Posudek oponenta práce: Igor Kovačević