Architektura a urbanismus

Tréninkové olympijské centrum

Urbanisticko-architektonická studie, 2013
Ing. arch. Milan Jirovec, Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Jana Kubánková
Spolupráce: Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Jakub Vlček

Projekt vznikl během spolupráce s ateliérem m4 architekti s. r. o.

Předmětem návrhu je urbanistická studie rozvoje stávajícího areálu SC Nymburk a jeho postupná transformace v tréninkové olympijské centrum. Záměr v rámci širších vazeb přesahuje hranice sportovního centra a snaží se přispět k celkovému komplexnímu rozvoji a kultivaci území. Snahou je nalézt vhodné prvky pro řešení širšího celku a definovat vzájemné vazby vlastního areálu, okolní přírody, města a vesnice. Jedná se především o řešení nárazníkových zón – přírodních prvků a komunikačních vazeb. Vzniká tak záměr příměstského parku Nymburk – Kovanice. Předpokladem návrhu řešení této části projektu je jejich alternativní způsob financování a dohody o následném systému provozování a údržby jednotlivými zúčastněnými subjekty (management plan). Budoucí areál se tak stává aktivačním pojítkem mezi městem, obcí a  přírodou.

Vizualizace © m4 architekti s. r. o.