Architektura a urbanismus

Rozvoj lokality Kolbenova

Urbanistická studie, FA ČVUT, 2013
Ateliér Kohout – Tichý

Práce se věnuje urbanistickému rozvoji bývalé průmyslové lokality v Praze – Vysočanech. Návrh vychází ze základních skladebných principů tvorby města: členění na čtvrti, lokality a sousedství. Cílem je nalezení nové identity místa a nastavení odpovídající diverzity a adaptability prostředí. Podrobněji se studie věnuje návrhu jednotlivých charakterů, které jsou doloženy referencemi a podrobně definují prostory z hlediska jejich míry soukromí.

Dva základní charaktery prostředí tvoří „živé městské centrum“, které je postaveno v kontrastu k „tichému okraji“. Tyto dva charaktery představují základní kvality, které obyvatelé od života ve městě očekávají. Identita místa je potvrzena vytažením Klíčovského potoka na povrch a ve vytvoření pásu vegetace, který územím prostupuje napříč a přispívá k vyšší obytné kvalitě území.


Živé městské centrum


Tichý okraj