Architektura a urbanismus

Profil

Zajišťujeme kompletní spektrum služeb architekta ve všech profesních výkonových standardech:

  • konzultace při výběru lokality pro stavbu (zhodnocení limitů území apod.)
  • pomoc při definici stavebního programu (zadání)
  • příprava podkladů pro průzkumy
  • vypracování architektonické / urbanistické studie
  • vypracování projektu pro územní řízení, stavební povolení, provádění stavby
  • průběžné konzultace s klientem
  • autorský dozor
  • součinnost při výběru dodavatele stavby

Nad rámec služeb architekta nabízíme:

  • kompletní geodetické služby (polohopisné a výškopisné zaměření lokality, vytýčení prostorové polohy stavby, geometrické plány aj.)
  • průkaz energetické náročnosti budovy

Ing. arch. Jana Kubánková
(*1986 v Brandýse nad Labem)

V roce 2014 diplomovala v ateliéru Michala Kohouta a Davida Tichého na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Studovala v ateliérech u Aleny Šrámkové, Ivana Kroupy, Jana Šépky, zahraniční stáž absolvovala v ateliéru Jesúse Aparicia v Madridu. Pracovala v ateliérech Adámek Malý architekti a čtyři roky v ateliéru m4 architekti. Od roku 2016 působí ve vlastní architektonické kanceláři a pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu na FA ČVUT zaměřeném na téma revitalizace modernistických sídlišť. V rámci fakulty spolupracuje na projektu Sídliště, jak dál?.