Architektura a urbanismus

Komunitní centrum v Nětčicích

Rekonstrukce stávajícího objektu a přestavba na komunitní centrum
Stavební povolení a provedení stavby
Ing. arch. Vladislav Králíček, Ing. arch. Jana Kubánková

Projekt rekonstrukce sestává z dispozičních úprav ve stávající zastavěné ploše zanedbaného objektu občanské vybavenosti. Prostor hlavního sálu je rozšířen a jeho nové zastřešení s otevřeným krovem vytváří vhodné prostředí jak pro neformální akce, zejména hudební produkci, tak pro slavnostnější využití, např. svatební hostiny aj. Ve stávajícím vstupním prostoru je navržena kavárna, na kterou navazuje nově realizované provozní a sociální zázemí. Součástí projektu je úprava zahrady, návrh nového oplocení, umístění mobiliáře a venkovního pódia.